images798930_images698316_DSC_0761

Kế hoạch giáo dục tuần 4

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 4 Chủ đề nhánh: Cô và các bạn Từ ngày 25/ 09/2017 đến ngày 29/ 09/ 2017 Hoạt động Nội dung   Thứ hai   Thứ ba   Thứ tư   Thứ năm   Thứ sáu  

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HÈ THÁNG 7/2015

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HÈ THÁNG 7/2015 Hoạt động Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3   Tuần 4   Đón trẻ   –         Trao đổi tình hình sức khỏe của bé. –         Tập thể…